سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

سوختگی در اثر برق

 

 

 

برق گرفتگی

 

برقگرفتگی


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی